Kræft er ikke for børn. Vi har i Moro valgt at give en del af vores overskud til gode formål vi synes gør en forskel. Derfor har vi valgt at støtte unge med kræft. Med musik og morskab kan vi glæde mange, men vi har nu fundet ud af hvordan vi kan glæde endnu flere.

Moro

Musikanterne

Kontakt

Moro Støtter

Kalender

Salgsbod

Copyright © 2020 - Moro middelaldermusik.

Dronemusik Danmarks instrumentbank er et projekt, der har til formål at understøtte og fremme vækstlaget for droneinstrumenter i det danske musikmiljø. Gennem undervisningsforløb, events og workshops vil Dronemusik Danmark stille instrumenter til rådighed til musikskoler såvel som private, og derved styrke diversiteten i det danske kultur og musikliv.

Vi har i Moro valg at støtte dette initiativ da vi også har oplevet den stigende interesse og efterspørgsel på droneinstrumenter.

I Danmark sidder der lige nu en masse uledsagede børn på asylcentre. Vi har i Moro valgt at støtte op om projektet Børnemusik Uden Grænser ved at tage ud på asylcentre og spille koncerter og lave kædedans med de børn, unge og voksne der bor der ude.